Posted on

Nedsatt oppholdsbetaling i barnehage og andre prisreduksjoner

redusert oppholdsbetaling barnehage

Nedsatt oppholdsbetaling i barnehage og andre prisreduksjoner

I Norge har vi makspris på barnehageplass. Det vil si at alle barnehager koster tilnærmet det samme å gå i. Variasjonen i pris avhenger ofte av mattilbudet, og hvor mye det koster. Fra august 2022 koster en plass i barnehage 3050 kroner (kommunene kan sette lavere pris om de ønsker det). I tillegg kommer kostpenger som dekker mat og drikke. Her kan prisene variere ut fra tilbudet barna får. Noen barnehager dekker ett måltid, mens andre dekker alle måltider. Noen har varmmat hver dag, og andre ikke.

Med utgangspunkt i at barnehageplassen koster 3050 kroner så finnes det også tilleggsordninger som bidrar til å senke prisen på barnehageplassen. Disse gjelder både kommunale og private barnehager.

Flere barn i barnehagen? – Redusert oppholdsbetaling i barnehage

Dersom du har flere enn et barn i barnehage, så får man automatisk en søskenmoderasjon på 30 % for barn nummer to. Videre får du en søskenmoderasjon på 50 % for barn nummer tre og oppover i barnehage. Barna trenger ikke å gå i samme barnehage for at du skal motta moderasjonen. Men har du barn i forskjellige kommuner, kan det være lurt å sjekke at de har informasjonen de trenger for å gi deg søskenmoderasjon. Dette skal man ikke trenge å søke om.

Lav inntekt?

Ingen skal betale mer enn 6 % av husholdningens samlede inntekt for plass i barnehage. Det betyr at dersom maksprisen er høyere enn 6 % av familiens inntekt, så har du rett på redusert betaling. Dette er en nasjonal ordning og gjelder i hele landet. Står familien uten inntekt skal barnet ditt likevel kunne gå i barnehage. Inntektsgrensen fra august 2022 er 598 825 kroner. Det er familiens (registrert på samme adresse) samlede inntekt før skatt som legges til grunn. Dette må søkes om gjennom kommunen. Søknadsfrister finnes på kommunenes nettsider.

Gratis kjernetid

For 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt er det i tillegg 20 timers gratis kjernetid hver uke.

Les gjerne mer på regjeringen.no https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/barnehager/innsikt/finansiering-av-barnehager/id2344788/

(Til blogg forside.)