Posted on

Skolekrets – Hvilken skole skal barnet mitt begynne på?

skolekrets og skoletilhørighet

Skolekrets – Hvilken skole skal barnet mitt begynne på?

Skolekrets og skoletilhørighet – «Hvilken skole skal barnet mitt begynne på? «, er et spørsmål en del foresatte stiller seg når barnet nærmer seg skolealder. For noen er det åpenbart. Det er kanskje bare en skole i nærheten.  I byer der det finnes mange skoler kan det være mer uklart. Hovedregelen er at barnet skal gå på nærskolen. Det finnes regler og unntak.

Skolekrets og skoletilhørighet – Hvordan sjekke hvilken skole barnet skal begynne på?

Som nevnt er det ikke alle steder det er like åpenbart hvor barnet skal begynne på skolen. Da er det fint at mange har utarbeidet en søkefunksjon man kan benytte seg av. Under finner du link til noen av disse:

Skolekrets – Hva er en skolekrets og hva er nærskolen?

Skolekrets og skoletilhørighet
Skolekrets- Hva er en skolekrets og hva er nærskolen?

En skolekrets definerer hvilken skole barnet skal begynne på. Hovedregelen er at barnet skal gå på skolen som ligger nærmest hjemmet, nærskolen. Nærskoleprinsippet er nedfelt i opplæringsloven, og skal sørge for at barn får begynne på den nærmeste skolen. Når barnets nærskole avgjøres er det flere hensyn som ligger til grunn. Det viktigste er som nevnt avstanden, men også trygge skoleveier, søskentilhørighet og spesielle individuelle hensyn vektlegges. Hvis et barn har to adresser så er det den folkeregistrerte adressen som gjelder ved inntak til skolen.

Skoletilhørighet – Finnes det noen unntak?

I noen tilfeller skjer det unntak. Dersom en skole har blitt for liten for antall barn som kretser til skolen, så kan det være at noen barn må gå på en skole lenger unna. Da blir plasseringen på nærmeste ledige skole med plass. Det er heldigvis sjelden. Barn har også rett til å gå på samme skole som søsken, selv om det betyr at de ikke begynner på nærskolen. Det er mulig å klage på tildelingen av skoleplass. Da klager man først til rektor, og deretter til Statsforvalteren om man får avslag fra rektor.

Kan man søke en annen skole enn nærskolen?

skolekrets og skoletilhørighet
Skolekrets – Kan man søke om en annen skole enn nærskolen?

Ja, man kan søke en annen skole enn nærskolen. Det må søkes skriftlig. I Oslo er det spesifisert hvordan skolebytte skal foregå. Som ellers må det søkes skriftlig. Regelen er at dersom det er flere enn to ledige plasser på trinnet, så skal søknaden innvilges. Om det er færre enn tre ledige plasser på trinnet skal søknaden avslås. Om det er mange søkere vil nærhet til skolen, søsken, trafikk, sosiale forhold avgjøre hvem som skal tilbys plass.

(Til blogg-forside.)