Posted on

Sykt barn dager

sykt barn dager , omsorgsdager , omsorgspenger

Sykt barn dager

De aller fleste med småbarn har måttet ringe jobben og melde fra om sykdom hos de minste. Der du tidligere kun måtte ta vare på deg selv om du var syk, har du nå noen andre som skal ha omsorg og pleie i tillegg. Etter noen år i arbeidslivet kjenner mange godt til regler for fravær og egenmelding, men hva skjer når barna dine er syke? Hva er «sykt barn dager» og hvilke rettigheter har man? I denne teksten skal vi lose deg gjennom reglene som gjelder når barnet ditt er sykt.

Informasjonen henter vi blant annet fra  https://www.altinn.no/starte-og-drive/arbeidsforhold/permisjoner-og-ferie/Rettigheter-syke-barn/ som beskriver arbeidstakeres rettigheter ved sykt barn.

Nav har også en liten video som tar for seg dine rettigheter og reglement ved sykdom hos barna dine.

Den får du her: https://www.nav.no/arbeidsgiver/omsorgspenger#antall-omsorgsdager

Når barnet ditt er sykt

Når barnet ditt er sykt – Sykt barn dager

Det første du gjør når barnet ditt er sykt er å melde ifra til arbeidsgiver så snart som mulig. Det er ulike regler fra arbeidsplass til arbeidsplass hvordan dette dokumenteres, men «sykt barn dager» er det samme som omsorgsdager. Altså dager du må være borte fra ditt arbeid for å gi omsorg til barna dine. I løpet av et kalenderår har du et visst antall omsorgsdager, avhengig av hvor mange barn du har. Omsorgsdager gir rett til lønn. Omsorgsdager har man krav på ut kalenderåret barnet fyller 12 år.

Har du ett til to barn har du krav på 10 omsorgsdager.

Har du tre eller flere barn har du krav på 15 omsorgsdager.

Er du alene om omsorgen dobles antall omsorgsdager, men dette må søkes om.

Søke ekstra omsorgsdager – Sykt barn dager

Å søke ekstra omsorgsdager gjør man dersom man har:

  • Et barn som er kronisk eller langvarig syk.
  • Et barn som er funksjonshemmet.
  • Man er alene om omsorgen for barnet.
  • En medforesatt som ikke kan ha tilsyn til barnet på grunn av egen sykdom, fengselsopphold, verneplikt eller lignende.
Søke ekstra omsorgsdager – Sykt barn dager

Her finner du søknad til ekstra omsorgsdager: https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/soknad/omsorgsdager-aleneomsorg/soknad

Det kan være verdt å merke seg at arbeidsgiver betaler lønn for de ti første omsorgsdagene, og dersom du har innvilget ekstra omsorgsdager så er det nav som betaler deg for disse.

Hvor mange ekstra omsorgsdager du kan få avhenger av situasjonen din. I noen tilfeller kan du få ti ekstra dager for hvert barn du har med for eksempel kronisk sykdom.

(Til blogg forside.)