Posted on

Foreldrepermisjon

foreldrepermisjon

Foreldrepermisjon

foreldrepermisjon
Foreldrepermisjon er en rettighet foreldre har i forbindelse med fødsel og tiden etter.

Foreldrepermisjon er en rettighet foreldre har i forbindelse med fødsel og tiden etter fødsel. Denne innebærer at foreldre har 12 måneders permisjon, som fordeles mellom foreldrene. Mor har rett på inntil 12 uker permisjon under svangerskapet, og de første seks ukene etter fødsel er forbeholdt mor.

Arbeidstilsynet skriver om foreldrepermisjon her https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/permisjoner/foreldrepermisjon/

og du finner nyttig informasjon fra nav her https://www.nav.no/barn .

Hva om du ikke kan jobbe under svangerskapet?

Dersom du ikke kan jobbe under svangerskapet på grunn av en jobb som kan skade det ufødte barnet kan du få svangerskapspenger. Det betyr at du kan søke nav, og få bevilget penger under hele svangerskapet, og ikke bare i foreldrepermisjonen. Før du kan få svangerskapspenger må arbeidsgiveren din vurdere om det er mulig å omplassere deg, eller om du kan jobbe delvis. Kan du jobbe delvis kan du også få delvis svangerskapspenger. Legen din eller en jordmor må også bekrefte at arbeidet ditt medfører risiko for det ufødte barnet.

Skjema lege eller jordmor skal fylle ut finner du her https://www.arbeidstilsynet.no/tema/graviditet-og-arbeidsmiljo/skjema-for-tilrettelegging-for-gravide/ .

Svangerskapspenger kan du få fra du må avbryte arbeidet og inntil tre uker før du har termin.

Foreldrepermisjon – Ta ut lengre permisjon

foreldrepermisjon
Lengre permisjon  – En har rett på ett års permisjon fra jobb etter foreldrepermisjon på 12 mnd.

Etter de 12 månedene med foreldrepermisjon har hver forelder også rett på ett års permisjon fra arbeidsplassen. Dette betyr at dersom man har mulighet eller ønsker å ha barnet lengre hjemme før det begynner i barnehage, så er det mulig uten at det skal få konsekvenser for jobben.

Foreldrepenger

Foreldrepenger skal erstatte inntekten din når du er i foreldrepermisjon. Ikke alle har rett på foreldrepenger, men de som er i jobb har det. Det gjelder å ha hatt inntekt i seks av de siste ti månedene, ha tjent minst 55 739 kroner i året og du må bo i Norge.

For at far skal ha rett på foreldrepenger må han være registrert som far til barnet. Om mor og far er gift skjer dette automatisk. Er mor og far samboere må far erklære farskapet her https://farskapsportal.nav.no/nb/.

Om du er usikker på om du har rett på foreldrepenger eller engangsstønad har nav en veiviser her: https://familie.nav.no/veiviser

Fleksibilitet

Foreldrepenger kan tas ut samlet, deles opp, eller kombineres med arbeid. Alle foreldrepengene må være tatt ut før barnet fyller tre år. Venter du nytt barn må foreldrepengene tas ut før ny periode starter.

Foreldrepermisjon og foreldrepengeperioden

foreldrepermisjon

Når begge foreldrene har rett til foreldrepenger, består foreldrepengeperioden av mødrekvoten, fedrekvoten eller medmorkvoten og en fellesperiode. Fellesperioden kan deles imellom dere.

Når du søker om foreldrepenger velger du lengden på foreldrepengeperioden.

Ett barn med 100 % utbetaling av foreldrepenger: 49 uker

Ett barn med 80 % utbetaling av foreldrepenger: 59 uker.

 

Tvillinger med 100 % utbetaling av foreldrepenger: 66 uker.

Tvillinger med 80 % utbetaling av foreldrepenger: 80 uker.

 

Trillinger eller flere med 100 % utbetaling av foreldrepenger: 95 uker.

Trillinger eller flere med 80 % utbetaling av foreldrepenger: 115 uker.

flekesibilitet - foreldrepengeperioden
Fleksibilitet ved foreldrepermisjon – Foreldrepengeperioden

Det kan være verdt å merke seg at den totale utbetalingen blir høyere ved å velge 100 %. Som mor må du starte foreldrepengene tre uker før termin. Du kan ta ut foreldrepenger inntil 12 uker før termin, men dette vil igjen føre til færre uker av fellesperioden etter fødsel.

(Til blogg forside.)