Posted on

Spedbarnets utvikling: 3-4 måneder

barnets utvikling

Spedbarnets utvikling: 3-4 måneder

barnets utvikling Barnet ditt nærmer seg tre måneder gammelt. Hva kan du forvente å oppleve fremover i barnets utvikling? Det har allerede skjedd mye på den korte tiden dere har hatt sammen, og slik skal det fortsette fremover. Vi har skrevet litt om det her, men du kan også finne informasjon hos for eksempel Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Barnets utvikling – Oppmerksomheten utvikles

Ansiktskontakt har hittil vært det mest spennende, men nå begynner babyen din også å bli mer oppmerksom på hva som finnes rundt det. Det vil derfor:

  • Undersøke omgivelsene med blikket, og se seg rundt.

Etter at barnet ditt for noen uker siden begynte å feste blikket på deg, så skjer det noe med hvor lenge det kan være oppmerksomt, og kommunisere med deg. Det kan:

  • Holde oppmerksomheten på deg lenger av gangen.

Du vil også kanskje merke at barnet ditt snur seg etter hvor lyd kommer fra for å undersøke hva det kan være.

Spedbarnet utforsker stemmen

Spedbarn lager en del lyder med stemmen. Og i begynnelsen er det mer eller mindre tilfeldige lyder. Nå kan barnet ditt ha begynt å:

  • Eksperimentere med stemmen.
Barnets utvikling – Spedbarnet eksperimenterer med stemmen.

Kanskje etterfølges nå smilet du har sett en stund med latter? Barnet babler kanskje, noe som er en begynnende muntlig kommunikasjon. Barnet kan vise glede og uttrykke det med lyder, smil og latter.

Bevegelser og motorikk

  • Griperefleksen begynner å forsvinne.

Spedbarnet har noen refleksive bevegelser. De har søkebevegelsen. Om du stryker barnet på kinnet vil det snu seg mot der det blir strøket med en søkende munn. Denne refleksen skal sørge for at babyen finner veien til matfatet. Griperefleksen gjør at barnet griper med hånden. Bevegelsen stimuleres dersom du legger en finger i håndflaten til barnet. Men ved tre måneders alder begynner denne refleksen å avta.

  • Barnet kan løfte på hodet
Barnets utvikling – Ved 3 måneders alder begynner barnet å løfte hodet.

Ved tre måneders alder kan 90 prosent av alle barn løfte hodet, og holde det oppe i begrenset tid. Vanligvis kan barnet holde hodet og skuldrene så høyt oppe at det kan se framover. De støtter seg på underarmene. Det å kunne holde hodet oppe er viktig for barnets videre utforskning av omgivelsene. Foreldrene kan lettere se hva barnet er opptatt av og være i samspill med barnet basert på hva barnet interesserer seg for.

Husk at alle barn er forskjellige, og ikke alle har lik utvikling. Dersom du er bekymret for ditt barns utvikling kan du ta kontakt med lege eller helsesøster/helsesykepleier.

Til spedbarnets utvikling 5-6 mnd. 

Til spedbarnets utvikling 0-2 mnd. 

Til blogg forside.